Erektil dysfunksjon

Det betyr manglende evne til å oppnå eller vedlikeholde tilstrekkelig stivhet av penis (ereksjon) til å kunne gjennomføre seksuell aktivitet.

Ereksjon

En ereksjon er et resultat av et komplisert samspill mellom nervesignaler, blodkar og muskulær respons i penis. Når hjernen registrerer seksuelle stimuli i form av fysisk berøring, lyder, synsinntrykk eller fantasi/drømmer vil en naturlig kjemisk prosess igangsettes. Nerveender i penis vil frisette kjemiske substanser som sørger for at muskulaturen rundt blodårene og i penis slapper av slik at blod strømmer inn i penis og fyller opp hulrommene i svamplegemene. Se video fra Norsk Helseinformatikk her.

Slapp penis

Mannens penis består av to sammenvokste svamplegemer (corpus cavernosum) på oversiden og et (corpus spongiosum) på undersiden av penis. Dette er svamplignende strukturer med mange små hulrom som kan fylles med blod via blodkarene. I slapp tilstand trekker glatt muskelatur i karveggen seg moderat sammen. Kontraherte blodkar hindrer blodfylling og gir myk og slapp penis.

Både sentralt og perifert nervesystem er av betydning ved en ereksjon.
Både et sentralt og perifert nervesystem er av betydning ved en ereksjon.
De to svamplegemene corpora cavernosum er av størst betydning for utvikling av en ereksjon.
De to svamplegemene corpora cavernosum er av størst betydning for utvikling av en ereksjon.

Årsaker til ereksjonssvikt

VaskulæreKardiovaskulær sydom, hypertensjon, diabetes mellitus, hyperlipidemi, røyking, omfattende kirurgi (radial prostatektomi) eller strålebehandling (bekken-pelvis eller bakre bukvegg–retroperitoneum)
NevrologiskeRyggmargs- og hjerneskade, Parkinson sykdom, Alzheimer sykdom, multippel sklerose, slag, omfattende kirurgi (radikal prostatektomi) eller strålebehandling ved prostatakreft
Lokale penilePeyronies sykdom, kavernøs fibrose, penil fraktur
HormonelleHypogonadisme, hyperprolaktinemi, hyper- og hypotyreose, hyper- og hyperkortisolisme
MedisininduserteAntihypertensiva, antidepressiva, antipsykotika, antiandrogener, rusmidler
PsykogenePrestasjonsangst, traumatiserende seksuell opplevelse, relasjonsangst, engstelse, depresjon, stress

Psykogene årsaker

En av mange myter knyttet til ereksjonssproblemer er at årsaken hovedsakelig er psykisk. Nå viser ny forskning at bare 10-30 % av tilfellene utelukkende har en psykisk årsak. Studier kan tyde på at stress, angst, hormonelle forstyrrelser, rus og overeksponering av porno er blant de vanligste grunnene til problemer med reisning i ung alder.

Et ereksjonsproblem vil dessuten ofte forverres av selve redselen for å ha et problem. Når penis ikke fungerer optimalt kan dette resultere i at man ofte unngår å oppsøke seksuelle situasjoner. Dette kan igjen misoppfattes av partneren som manglende tiltrekking, noe som i lengden kan føre til problemer i forholdet.

Organiske årsaker

Årsak til problemet kommer oftest som følge av sykdom eller som en bivirkning av medisinbruk. Sykdommer som påvirker blodårene er en viktig årsak til potensproblemer. Høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol kan gjøre at blodårene blir stive og får dårligere evne til å utvide seg. Dette gjør at penis ikke fylles opp av nok blod til å bygge opp en ereksjon. Endringer i nervesystemet kan også føre til erektil dysfunksjon. Diabetes, slag, multippel sklerose og skader i ryggraden kan ødelegge nervesystemets evne til å styre blodstrømmen i penis. Kirurgi kan i enkelte tilfeller også gi nerveskader som kan føre til impotens. Overvekt og røyking har i studier også vist å gi økt risiko for ereksjonsproblemer.

Kan oppleves av menn i alle aldre

Ereksjonsproblem er hyppig forekommende og økende med stigende alder. Flere nyere undersøkelser har vist at ca. 30 % av menn over 40 år har problemet i mer eller mindre grad. Cirka. 10 % har komplett ereksjonssvikt. Disse høye tallene samsvarer ikke med antallet som faktisk oppsøker lege for problemet.

Tilstanden er vanlig blant eldre, men også yngre menn kan oppleve ereksjonsproblemer. Det er ikke alltid enkelt å si hvorfor enkelte unge menn rammes av ereksjonssvikt, og terskelen for å oppsøke lege er ofte høyere sammenlignet med hos eldre menn.

Diagnostikk og behandlinger

Behandlingstiltak

Valg av tiltak avhenger av årsaken til problemet. Ved psykogene utfordringer vil det oftest være nødvendig med avklarende og innsiktsgivende samtale, slik at mannen og partneren forstår mer av sine innbyrdes reaksjoner. Det er også utviklet psykologiske verktøy og spesielle treningsprogrammer for par med denne problemstillingen.

Det finnes effektive legemidler mot erektil dysfunksjon både i tablettform og som lokalbehandling. Lokalbehandling kan brukes av de fleste, og finnes som krem, urethralstift og sprøyter. For at tabletter skal ha effekt kreves det evne til å bli seksuelt opphisset, som vil si å ha intakte nerver til penis, med respons på erogen stimulering. Dessuten er det noen restriksjoner ved samtidig bruk av f.eks. nitrater. En godkjent lege kan forskrive en av disse reseptbelagte behandlingene og kan samtidig sjekke at det ikke er uheldige helsemessige konsekvenser for den enkelte pasient ved å bruke slike medisiner. Vakumpumpe eller trykkbølgebehandling kan også være et alternativ for noen. Les mer på helsenorge.no.

Din fastlege, en spesialist, en sexolog eller rådgiver kan gi god veiledning om ereksjonssvikt og gi nyttige tips med hensyn til bruk av de ulike behandlingsalternativene.