Videre utredning kan noen ganger være aktuelt.
Videre utredning kan noen ganger være aktuelt.

KUN FOR HELSEPERSONELL!

Diagnostikk og behandling

Behandlingen er avhengig av årsakene til problemet. En medisinsk utredning er på sin plass dersom det dreier det seg om organiske forhold. Mer kunnskap og faglig fokus på ereksjonsproblem har de senere årene vært betydelig og gitt muligheter for en mer sikker diagnose og flere gode nye behandlingsmuligheter. De aller fleste menn med et ereksjonsproblem kan få hjelp av sin fastlege, mens noen få trenger videre utredning og behandling hos sexolog eller urolog.

Det kan være aktuelt å kontrollere:

 • Fastende blodsukker og langtidsblodsukker (HbA1c)
 • Kolesterolnivå
 • Testosteronnivå målt på morgenen
 • Ved lav testosteronverdi: FSH, LH, SHBG og prolaktin
 • Eventuelt PSA (selekterte pasienter)

OBS! Ereksjonssvikt kan være et første tegn på hjertesykdom!

Se NHI.no

Ved psykogene utfordringer vil det oftest være nødvendig med en innledende og avklarende samtale for å få mannen og partneren til å forstå mer av hverandres emosjonelle reaksjoner. Det kan være aktuelt med spesielle treningsprogrammer som er utviklet for par med denne problemstillingen. Psykologisk behandling krever langvarig motivasjon og innsats fra begge parter. Noen mangler nødvendig motivasjon. De faller fra underveis i behandlingsopplegget fordi de mangler dette, eller fordi programmet blir for krevende. Av de som får en vesentlig bedring av seksuallivet har mange brukt mye tid og energi på å jobbe med parforholdet.

Å avlaste mannen fra prestasjonspresset er noe av det viktigste. Det å unngå ensidig fokus på ereksjon og samleie, og isteden ha mer nærhet og fysisk kontakt en periode kan hjelpe. Paret kan i denne perioden foreta sensualitetsøvelser. Det kan for parforholdet være trygghetsskapende, ikke-krevende og ikke-truende. På sikt kan dette gi større mulighet for gjensidige samtaler og forståelse. Veiledning med bruk av bilder, bøker og annet instruksjonsmateriale kan i denne perioden være nyttig.

Kilder:

UpToDate fra Helsebiblioteket

Felleskatalogen, Vitaros

Moncada I and Cuzin B. Urologia 2015;85(2):84-92

Cuzin B. Ther Adv Urol 2016;8(4):249-256

Padma-Nathan H et al. Intl J of Impot Res 2003;15(1):10-17

Becher E. Expert Opin Pharmacother 2004;5(3):623-632

Rooney M et al. J Sex Med 2009;6(2):520-534

Systemisk behandling

Det fins i dag flere medisinske behandlingsmuligheter med god dokumentert effekt, og PDE5-hemmere i tablettform er ofte et førstevalg. Det finnes fire ulike alternativer, med litt ulik spesifisitet og halveringstid. Dette er beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

Av ulike grunner kan ikke alle menn benytte seg av disse tablettene.

 • Menn som bruker midler som stimulerer dannelse av cGMP, dvs. NO-donorer og alle former for nitrater, samt direkte stimulatorer av løselig guanylylsyklase (riociguat).
 • Menn som ikke reagerer på seksuell stimulering. Virkningen avhenger av frigjøring av NO (nitrogenoksid)  fra kavernøse nerver i penis ved seksuell/erogen stimulering.
 • Menn som får uønskede effekter på grunn av systemisk effekt. Fosfodiesterase 5 (PDE5) finnes i mange ulike vev i kroppen, inkludert hjerne, lunge, nyrer, urinblære, glatt muskelatur og blodplater.

European Urology Association (EAU) har laget et handlingsprogram der tablettbehandling og lokal behandling (intrauretrale) er likestilt som førstevalg. Se flytskjema her.

Lokalbehandling

Alternativer som kan administreres via penis er ofte et godt alternativ. Disse innføres via urinrøret (intrauretrale legemidler) eller i sprøyteform som settes direkte i svamplegemene i penis.

Sprøyter er effektive, men mange kan ha en barriere mot å stikke seg i penis.

Vitaros, første alprostadilkrem, skal påføres via urinrørsåpningen. Applikatoren skal ikke settes inn i urinrøret, men det er viktig at all krem skyves inn i åpningen. Kan brukes uavhengig av årsak til problemet og bruk av andre legemidler.

All krem skal ned i urinrøret!

Slik virker behandlingen

Vitaros inneholder en kombinasjon av aktivt legemiddel (alprostadil) og en permeasjonsforsterker (enhancer-DDAIP).

 • Alprostadil er kjemisk identisk med det muskelavslappende stoffet prostaglandin E1 (PGE1) som finnes naturlig i kroppen
 • Permeasjonsforsterkeren løser opp de tette celleforbindelsene mellom hudcellene i urinrøret slik at alprostadil enklere og raskere kan trenge igjennom og virke i svamplegemene

Etter påføring gir Vitaros rask vasodilatasjon av blodårer i svamplegemene (corpora cavernosum), som fører til økt blodtilførsel til penis med en påfølgende ereksjon. Fylling av penis gir en avklemming av venene slik at ereksjonen vedvarer.

Bruk av Vitaros

 • Effekt etter 5-30 minutter, som varer 1-2 timer
 • Kan tas med måltid, inkludert alkohol
 • Lokalt opptak og minimal systemisk risiko
 • Ingen kjente legemiddelinteraksjoner
 • Studier viser at over 80 % oppnådde en forbedret ereksjon (placebo 26 %)
 • God effekt også ved komorbitet (hjertesykdom, diabetes, hypertensjon og prostatektomi)

Bivirkninger

Liten systemisk effekt, og de vanligst rapporterte bivirkningene er av lokal og forbigående art. Disse inkluderer brennende følelse, rødhet og bankende følelse i penis (hyppighet: vanlige= ≥ 1 /100 til < 1/10).

 • Alle lokale bivirkninger var milde til moderate, og godt tolerert av de fleste pasienter

Forberedelser før bruk

 • NB! Vitaros skal oppbevares i kjøleskap, men må ikke fryses
 • En uåpnet pakning kan oppbevares i romtemperatur ved 25 °C i opptil 3 dager
 • Oppnå romtemperatur på preparatet før bruk
 • Vask hendene før og etter påføring

Påføring

 • Trekk forhuden tilbake. Mens penis holdes i loddrett stilling, ta tak i penis med en hånd og klem forsiktig slik at åpningen på penishodet utvider seg.
 • Hold sylinderen på applikatoren mellom fingrene og, uten å føre applikatoren inn i penis, plasser tuppen på applikatoren så nær åpningen på penishodet som mulig slik at kremen treffer urinrøret. Husk å presse ut all kremen fra applikatoren. Skyv stempelet sakte og stødig inn med tommelen eller en annen finger inntil all krem er overført til åpningen på penishodet og inn i urinrøret.
 • Hold penis i loddrett stilling i ca. 30 sekunder for at kremen skal trekke inn. All krem vil ikke nødvendigvis umiddelbart få plass i åpningen på penishodet. Eventuell overflødig krem på penishodet bør dyttes inn i åpningen ved hjelp av en fingertupp. Unngå å tisse umiddelbart etter påføring av Vitaros ettersom det kan føre til at legemidlet vaskes ut før virkningen inntrer.

Kirurgi

Det fins også kirurgiske behandlingsmuligheter f.eks. ved lekkasjer i blodkarsystemet i penis eller ved en uttalt skjev penis ved ereksjon (peyronies). Det er urologer som arbeider med disse problemstillingene. Siste utvei ved ereksjonssvikt er et penisimplantat, les mer her.